تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 مهر 1401 - 17:37
کد خبر : 4114

صدور ۷۵۷۴ عدد کارت فعال و انعقاد ۱۸۴ فقره قرارداد خدمات کارت اعتباری مروارید پست بانک ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱

صدور ۷۵۷۴ عدد کارت فعال و انعقاد ۱۸۴ فقره قرارداد خدمات کارت اعتباری مروارید پست بانک ایران در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱

مدیریت امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران اعلام کرد: کارت اعتباری مروارید از آبان ماه ۱۳۹۸  الی شهریور ماه سال ۱۴۰۱ توسط استان‌‏ ها و مناطق، بازاریابی و منجر به انعقاد قرارداد و صدور کارت مروارید شده است که تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد ۷۵۷۴ عدد کارت فعال صادر و تعداد ۱۸۴

مدیریت امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران اعلام کرد: کارت اعتباری مروارید از آبان ماه ۱۳۹۸  الی شهریور ماه سال ۱۴۰۱ توسط استان‌‏ ها و مناطق، بازاریابی و منجر به انعقاد قرارداد و صدور کارت مروارید شده است که تا پایان شهریور ماه سال جاری تعداد ۷۵۷۴ عدد کارت فعال صادر و تعداد ۱۸۴ فقره قرارداد منعقد شده است.

به گزارش آرمان اقتصادی از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، از مجموع ۱۸۴فقره قرارداد منعقده؛ استان خراسان جنوبی با ۳۷، استان خوزستان با ۲۱ و استان البرز با ۲۰ فقره، بیشترین قرارداد را به خود اختصاص داده اند.
بنا بر این گزارش: بیشترین تعداد کارت‌های مروارید در شعبه مستقل، منطقه شرق تهران، استان قزوین، خوزستان و منطقه غرب به ترتیب به تعداد ۱۴۰۴، ۶۳۴، ۴۶۳، ۴۲۳ و ۳۵۸ صادر شده است.
مدیر امور استان‌ها و بازاریابی گفت: کارمزد غیر مشاع قراردادهای مروارید پلاس در شش ماهه سال ۱۴۰۱، مبلغ بیش از ۱۶۷ میلیون ریال محقق شده که از این مبلغ استان‌های البرز، منطقه غرب، قزوین، هرمزگان و شعبه مستقل در مجموع ۵۰ درصد از کارمزد حاصله را به خود اختصاص داده اند.