تاریخ انتشار : دوشنبه 11 مهر 1401 - 15:04
کد خبر : 4015

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد

مراسم معارفه حسن کاظمی سرپرست معاونت منابع انسانی و سید جعفر میرزاده موسوی سرپرست اداره کل سرمایه انسانی با حضور مدیر عامل،اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،دکتر محمد رضا فرزین در این مراسم با تقدیر از خدمات فرهاد معقول و

مراسم معارفه حسن کاظمی سرپرست معاونت منابع انسانی و سید جعفر میرزاده موسوی سرپرست اداره کل سرمایه انسانی با حضور مدیر عامل،اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،دکتر محمد رضا فرزین در این مراسم با تقدیر از خدمات فرهاد معقول و محمد رضایی معاون سابق منابع انسانی و رئیس سابق اداره کل سرمایه انسانی،گفت:نیروی انسانی نقش مهمی در ارتقای جایگاه یک سازمان دارد، از این رو فراهم کردن زمینه رشد کارکنان می تواند تاثیر مهمی در رسیدن بانک ملی ایران به اهداف تعیین شده داشته باشد.
وی افزود: با توجه به توانمندی های حسن کاظمی و سید جعفر میرزاده موسوی و تجاربی که در دوران کاری خود اندوخته اند،امیدوارم شاهد تحول مهمی در بخش نیروی انسانی باشیم.
حسن کاظمی سرپرست معاونت منابع انسانی نیز در این مراسم اظهار امیدواری کرد تا در دوران فعالیت خود بتواند با تکیه بر توانمندی های کارکنان بانک ملی ایران و بهره گیری از دانش و تجربه آنها و با تلاش خستگی ناپذیر،زمینه های رشد و تعالی نیروی انسانی فراهم شود.
وی افزود:با وجود اهمیت مسائل معیشتی اما انتظارات نیروی انسانی،صرفا مالی نیست و باید با درک درست نیازهای کارکنان،زمینه رضایتمندی آنها فراهم شود.
سید جعفر میرزاده موسوی سرپرست اداره کل سرمایه انسانی نیز در این مراسم گفت:بانک ملی ایران از گنجینه بزرگ نیروی انسانی برخوردار است و استفاده از این ظرفیت عظیم می تواند منجر به تعالی و بهبود عملکرد بانک شود.
وی افزود:با اجرای بسته های مناسب رفاهی،معیشتی و آموزشی می توان مسیر رشد هر چه بیشتر کارکنان را فراهم کرد.
فرهاد معقول و محمد رضایی نیز در این مراسم گزارشی از وضعیت منابع انسانی بانک ارائه کردند.
گفتنی است که فرهاد معقول عضو سابق هیات عامل و معاون منابع انسانی و محمد رضایی رئیس سابق اداره کل سرمایه انسانی به سمت مشاور مدیر عامل بانک ملی ایران منصوب شدند.

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست معاونت منابع انسانی و سرپرست اداره کل سرمایه انسانی  برگزار شد