تاریخ انتشار : چهارشنبه 6 مهر 1401 - 13:52
کد خبر : 3897

مهدی منتظری به عنوان سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

مهدی منتظری به عنوان سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

با حضور ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و حسن شریفی معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد معرفی واز خدمات مدیر پیشین این بانک تقدیر شد. ایرج شیخ زاده در این مراسم با قدردانی ازعملکرد سید مهدی میراب باشی وآرزوی موفقیت برای مهدی منتظری

با حضور ایرج شیخ زاده معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات و حسن شریفی معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون سرپرست مدیریت شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد معرفی واز خدمات مدیر پیشین این بانک تقدیر شد.

ایرج شیخ زاده در این مراسم با قدردانی ازعملکرد سید مهدی میراب باشی وآرزوی موفقیت برای مهدی منتظری گفت: بانک توسعه تعاون بانکی نوپا ودارای نیروی انسانی مستعد وتوانمند بوده وایجاد تغییر وجابجایی از جمله ضرورت های یک سازمان پویا است.
وی افزود:ایجاد تغییرات موجب بروز تحولات مثبت وتبادل اطلاعات واندیشه می شود وباید با استقبال از تغییرات از آنها در جهت مثبت استفاده کرد .
شیخ زاده با بیان اینکه امروزه افرادی موفق هستند که تغییرات را به فرصت تبدیل کنند،گفت: افراد باید خود به دنبال تغییر در تمام مراحل زندگی باشند چرا که تغییرهمیشه با نوسازی واتفاقات خوب همراه است.
معاون برنامه ریزی وفناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون موضوع پایبندی به فرهنگ سازمانی رامهم ارزیابی کرد وگفت:فرهنگ سازمانی ازجمله مواردی است که باید مد نظرهمکاران قرارداشته باشد واین بانک به عنوان یک بانک اجتماعی باید به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.
همچنین معاون عملیات بانکی، بانک توسعه تعاون دراین مراسم با تاکید براهمیت توسعه استان درابعاد مختلف،نقش بانک توسعه تعاون را در ارتقای تولید واشتغال استان مهم برشمرد.
حسن شریفی تامین منابع وتخصیص آن به طرح ها وبنگاه های زود بازده را از اولویت های کاری شعب بانک توسعه تعاون در کهگیلویه وبویراحمد برشمرد.
سید مهدی میراب باشی مدیرسابق شعب استان کهگیلویه وبویراحمد با تشریح عملکرد خود در این استان گفت: استان کهگیلویه وبویراحمد دارای ظرفیت وتوانمدی های بسیاری از جمله گردشگری است. میراب باشی افزود : طی چهار سال اخیربا همکاری وهمدلی همکاران تلاش های زیادی برای تحقق برنامه ها واهداف پیش رو که همان ارتقای سطح فعالیت های بانکی است انجام شد.
مهدی منتظری سرپرست جدید شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: امیدوارم باهمکاری و همدلی همکاران بتوانم پاسخگوی اعتماد مدیران که این مسئولیت را بر عهده اینجانب قرار داده اند، باشم.
منتظری افزود: وصول مطالبات معوق، ارتقای کیفیت منابع وبهینه سازی در مصارف از اولویت هایی است که با تلاش جهادی همکاران استان در راستای پیشبرد اهداف عالیه بانک مد نظر قرار دارد.
گفتنی است منتظری از مدیران با تجربه که سوابقی همچون مدیر شعب بانک توسعه تعاون کهگیلویه وبویراحمد از ۹۰سال تا۹۲، مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان یزد از سال ۹۲ تا ۹۶، مشاور مدیر شعب بانک توسعه تعاون در استان اصفهان و معاون و رئیس حوزه حراست بانک صادرات استان کهگیلویه وبویراحمد را در کارنامه خود دارد.