تاریخ انتشار : دوشنبه 4 مهر 1401 - 11:35
کد خبر : 3847

تاکید بر بازنگری مدل خدمت‌دهی در شعب در جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع بانک ملی ایران

تاکید بر بازنگری مدل خدمت‌دهی در شعب در جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع بانک ملی ایران

در هشتمین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع (مشتری محوری سابق) بانک ملی ایران، بر بازنگری مدل های خدمت‌دهی در شعب تاکید شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک در این نشست که با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون استراتژیک

در هشتمین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع (مشتری محوری سابق) بانک ملی ایران، بر بازنگری مدل های خدمت‌دهی در شعب تاکید شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد شیریجیان عضو هیات عامل و معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک در این نشست که با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون استراتژیک بانکداری جامع برگزار شد، با اشاره به اهمیت این راهکارها در جاری‌سازی استراتژی‌ها و تحقق اهداف بانک، بر لزوم انتقال آن به مدیران ارشد بانک تاکید کرد.
در این نشست همچنین بر اهمیت ارایه خدمات به صورت غیرحضوری و همکاری بیشتر واحدهای صف وستاد در پیاده‌سازی دقیق و منظم پروژه‌های این حوزه تاکید شد.
خروجی پروژه‌های اعتباربخشی به داده‌های مشتریان، بازنگری مدل خدمت‌دهی در شعب (بهبود تجربه مشتریان) و بخشبندی کلان مشتریان از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه بود.
در این نشست روسا، معاونان و کارشناسان ادارات کل بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری، بانکداری خرد و کسب و کارهای کوچک، سازمان و روش‌ها، سرمایه‌گذای و امور شرکت ها، روابط عمومی و اطلاعات بانکی حضور داشتند و مدیران به ارائه وضعیت پیشبرد راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی آنها پرداختند.

تاکید بر بازنگری مدل خدمت‌دهی در شعب در جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع بانک ملی ایران

تاکید بر بازنگری مدل خدمت‌دهی در شعب در جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع بانک ملی ایران

تاکید بر بازنگری مدل خدمت‌دهی در شعب در جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع بانک ملی ایران