تاریخ انتشار : سه شنبه 22 شهریور 1401 - 17:26
کد خبر : 3566

افزایش سقف برداشت وجه نقد به صورت بین بانکی (شتابی) برای زوار اربعین حسینی بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها تاکید کرد به منظور ارائه خدمات بهتر به زوار اربعین حسینی، امکان برداشت وجه نقد تا سقف ۵ میلیون ریال به صورت بین بانکی (شتابی) در خودپردازهای خود را در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران و خسروی فراهم کنند. تاریخ بروز رسانی: ۲۲ شهریور ۰۱

افزایش سقف برداشت وجه نقد به صورت بین بانکی (شتابی) برای زوار اربعین حسینی


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها تاکید کرد به منظور ارائه خدمات بهتر به زوار اربعین حسینی، امکان برداشت وجه نقد تا سقف ۵ میلیون ریال به صورت بین بانکی (شتابی)  در خودپردازهای خود را در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران و خسروی فراهم کنند.

تاریخ بروز رسانی:
 ۲۲ شهریور ۰۱

افزایش سقف برداشت وجه نقد به صورت بین بانکی (شتابی) برای زوار اربعین حسینی بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها تاکید کرد به منظور ارائه خدمات بهتر به زوار اربعین حسینی، امکان برداشت وجه نقد تا سقف ۵ میلیون ریال به صورت بین بانکی (شتابی) در خودپردازهای خود را در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه

افزایش سقف برداشت وجه نقد به صورت بین بانکی (شتابی) برای زوار اربعین حسینی

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها تاکید کرد به منظور ارائه خدمات بهتر به زوار اربعین حسینی، امکان برداشت وجه نقد تا سقف ۵ میلیون ریال به صورت بین بانکی (شتابی) در خودپردازهای خود را در استان‌های ایلام، خوزستان، کرمانشاه و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، مهران و خسروی فراهم کنند.

تاریخ بروز رسانی:
۲۲ شهریور ۰۱