تاریخ انتشار : پنجشنبه 10 شهریور 1401 - 20:26
کد خبر : 2975

برگزاری دومین دوره تبیین اهداف، استراتژی ها و چشم انداز بانک ملی ایران

برگزاری دومین دوره تبیین اهداف، استراتژی ها و چشم انداز بانک ملی ایران

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران در دومین دوره آموزشی تبیین اهداف و استراتژی های بانک گفت: لازمه رسیدن به اهداف، باورپذیری تمام کارکنان و رسیدن به نگاه و درک یکسان از برنامه ها است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،محمد شیریجیان در

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک ملی ایران در دومین دوره آموزشی تبیین اهداف و استراتژی های بانک گفت: لازمه رسیدن به اهداف، باورپذیری تمام کارکنان و رسیدن به نگاه و درک یکسان از برنامه ها است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران،محمد شیریجیان در این دوره یک روزه که با حضور حامدرضا فقیهیان علیرضائی رییس اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک ، مهدی لطیفی رییس اداره کل آموزش، سیدرضا خادمی رییس اداره امور شعب شرق تهران، روسای حوزه ها و شعب تابعه اداره امور شعب شرق تهران برگزار شد، تاکید کرد: ارزیابی واحدهای ستادی برای اولین بار در دستور کار بخش استراتژیک بانک قرار گرفته است و با شاخص ها و پارامترهایی دقیق انجام خواهد شد .
معاون برنامه ریزی و تحول بانک اشاره کرد: تلاش بخش استراتژیک بانک، پرهیز از تدوین اهداف آرمان گرایانه بوده و سعی داریم همه برنامه ها و اهداف بر اساس واقعیت و شرایط موجود بانک ترسیم و در این راه از مدل های نوین هدف گذاری استفاده شود .
شیریجیان بدنه اجرایی و نیروهای صف را اصلی ترین جزء  اجرای برنامه ها دانسته و گفت : لازمه رسیدن به اهداف ، باورپذیری تمام کارکنان و رسیدن به نگاه و درک یکسان از برنامه هاست.
در این دوره ضمن بیان اهداف و استراتژی های بانک ، آسیب شناسی و راهبردهای مربوط به تفکیک مضامین شش گانه استخراج و بر اساس نقشه راه تدوین مدل های نوین هدف گذاری شعب نیز مطرح شد.
در پایان این نشست یک روزه نیز پنل تخصصی،کارشناسان اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک، پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان بودند.
گفتنی است دومین دوره آموزشی تبیین اهداف و استراتژی های بانک ملی ایران در اداره کل آموزش برگزار شد.

برگزاری دومین دوره تبیین اهداف، استراتژی ها و چشم انداز بانک ملی ایران

برگزاری دومین دوره تبیین اهداف، استراتژی ها و چشم انداز بانک ملی ایران