تاریخ انتشار : سه شنبه 8 شهریور 1401 - 12:58
کد خبر : 2832

آگهی مزایده شماره ۰۱/۱۴۰۱/پ

آگهی مزایده شماره ۰۱/۱۴۰۱/پ

بانک ایران زمین در نظر دارد تعداد ۸ دستگاه خودرو مستهلک را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان گرامی می توانند جهت دریافت” اسناد شرکت در مزایده” و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، خیابان نیک رای، پلاک ۱ طبقه ۱ اداره تدارکات/خدمات مراجعه و یا با

بانک ایران زمین در نظر دارد تعداد ۸ دستگاه خودرو مستهلک را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

متقاضیان گرامی می توانند جهت دریافت” اسناد شرکت در مزایده” و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، خیابان نیک رای، پلاک ۱ طبقه ۱ اداره تدارکات/خدمات مراجعه و یا با شماره تلفن:۲۴۷۵۰-۰۲۱ داخلی ۴۱۳۲ تماس حاصل نمایند.