تاریخ انتشار : چهارشنبه 2 شهریور 1401 - 21:18
کد خبر : 2495

برگزاری جلسه کمیته مضمون توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی

برگزاری جلسه کمیته مضمون توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی

جلسه کمیته مضمون توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور معاون امور ارزی و بین الملل و معاون برنامه ریزی و تحول برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه محسن امین زارع معاون امور ارزی

جلسه کمیته مضمون توسعه حوزه بین الملل و خدمات تجارت خارجی با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور معاون امور ارزی و بین الملل و معاون برنامه ریزی و تحول برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه محسن امین زارع معاون امور ارزی و بین الملل بانک با بیان این مطلب که بخش ارزی بانک نیازمند رفع چالش ها و نواقص و بهبود در حوزه نرم افزاری است و حجم عمده پروژه های تعریف شده نیز در رابطه با امور انفورماتیک است، از عملکرد خوب حوزه فناوری اطلاعات بانک در این خصوص قدردانی کرد.
محمد شیریجیان معاون برنامه ریزی و تحول نیز با تاکید بر درخواست مدیریت عامل بانک بر گسترش هرچه بیشتر فعالیت های ارزی بانک بر اجرای هرچه سریع تر و در زمان بندی مشخص راهکارهای احصاء شده، تاکید کرد.
در پایان این نشست که با حضور روسا و کارشناسان ادارات کل خارجه، مشارکتها و توسعه شبکه بین الملل، ضمانت نامه های ارزی، سازمان و روشها، مدیریت عملیات بانکی، حسابداری و بودجه، حقوقی و دعاوی با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک برگزار شد، مدیران پروژه ها به تشریح وضعیت پیشبرد راهکارها و چالش های اجرایی آنها پرداختند.