تاریخ انتشار : یکشنبه 30 مرداد 1401 - 16:18
کد خبر : 2312

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران در مجمع سالیانه

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران در مجمع سالیانه

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در مجمع عادی و عمومی سالیانه بانک ملی ایران ضمن تقدیر از خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران، اقدامات این بانک را مورد توجه ارزیابی کرد. سید عباس حسینی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی با اشاره بر مثبت بودن صورت های مالی بانک، افزود:

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در مجمع عادی و عمومی سالیانه بانک ملی ایران ضمن تقدیر از خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران، اقدامات این بانک را مورد توجه ارزیابی کرد.

سید عباس حسینی در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی با اشاره بر مثبت بودن صورت های مالی بانک، افزود: دکتر خاندوزی هم در جلسه مجمع حضور داشته از زحمات همکاران بانک تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه بانک ملی ایران بانک بزرگی بوده و طبیعی است انتظارات از آن هم متناسب با شان نزولش باشد، تصریح کرد: خدمات نوینی که بانک ملی ایران طی چند وقت اخیر در حوزه ارز و خودپردازهای ارزی ارایه کرد، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در حوزه سامانه ها نیز به طور مشخص تاکید شد که این سامانه ها ارتقا و تجمیع شوند.
حسینی اظهار کرد: انتظارات از این بانک به عنوان بانکی که ابزار اصلی دولت برای اجرای قوانین و مقررات مترتب بر شبکه بانکی است،  بالاست اما در مقابل زحمات همکاران نیز مورد توجه است.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: در بخش ارزی بانک ملی ایران اقدامات خوبی را شاهد هستیم؛ هرچند نیاز کشور بسیار فراتر است اما امید می رود با سیاست های پیش رو، شاهد آن باشیم که روز به روز نیازهای بیشتری تامین شوند.
وی اقدامات بانک در بخش تحول دیجیتال را مثبت و قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم این مسیر ادامه دار باشد.

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران در مجمع سالیانه

تقدیر معاون وزیر اقتصاد از خدمات بانکداری الکترونیک بانک ملی ایران در مجمع سالیانه