تاریخ انتشار : یکشنبه 3 تیر 1403 - 23:23
کد خبر : 19364

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده پست بانک ایران مجمع عمومی عادی سالیانه بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه پست بانک ایران (سهامی عام) روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳، به شرح ذیل برگزار می‌شود. ۱۴۰۳-۰۴-۰۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده پست بانک ایران 
		   		مجمع عمومی عادی سالیانه بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه پست بانک ایران (سهامی عام) روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳، به شرح ذیل برگزار می‌شود.
		    
		 
    
       ۱۴۰۳-۰۴-۰۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده پست بانک ایران مجمع عمومی عادی سالیانه بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه پست بانک ایران (سهامی عام) روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳، به شرح ذیل برگزار می‌شود. ۱۴۰۳-۰۴-۰۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق‌العاده پست بانک ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه بررسی صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲، مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای انتخاب اعضای هیأت مدیره و مجمع عمومی فوق‌العاده برای افزایش سرمایه پست بانک ایران (سهامی عام) روز چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳، به شرح ذیل برگزار می‌شود.

۱۴۰۳-۰۴-۰۳

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی