تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 19:40
کد خبر : 19286

رشد اقتصادی چگونه از نیم درصد دهه ۹۰ به مثبت ۵ درصد به قیمت بازار در سال ۱۴۰۲ رسید؟

رشد اقتصادی چگونه از نیم درصد دهه ۹۰ به مثبت ۵ درصد به قیمت بازار در سال ۱۴۰۲ رسید؟

دکتر شیریجیان گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹، معادل ۰.۵ درصد بوده است، این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۴.۵ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد سرمایه گذاری در بازه زمانی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۶.۴ درصد بوده است؛ این

دکتر شیریجیان گفت: متوسط رشد اقتصادی در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹، معادل ۰.۵ درصد بوده است، این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۴.۵ درصد بوده است. همچنین متوسط رشد سرمایه گذاری در بازه زمانی سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ معادل ۶.۴ درصد بوده است؛ این در حالی است که متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ منفی ۷.۱ درصد بوده است.

برچسب ها : ،