تاریخ انتشار : دوشنبه 16 بهمن 1402 - 19:42
کد خبر : 16165

تسهیلات ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی کشور در دولت سیزدهم

تسهیلات ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی بانک کشاورزی در حمایت از امنیت غذایی کشور در دولت سیزدهم

بانک کشاورزی از ابتدای دولت سیزدهم با هدف ارتقا و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان زنجیره تأمین مواد غذایی پرداخت کرده است. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت سیزدهم در زمینه حفظ، ارتقا و

بانک کشاورزی از ابتدای دولت سیزدهم با هدف ارتقا و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور، ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به فعالان زنجیره تأمین مواد غذایی پرداخت کرده است.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت سیزدهم در زمینه حفظ، ارتقا و تحکیم پایه های امنیت غذایی کشور مأموریت های مهمی بر عهده گرفته و همواره نقش موثری ایفا کرده است که از جمله مهمترین این مأموریت ها که با پشتوانه مطالعات و تجربیات گذشته در سال جاری به مرحله اجرا رسید، در نظر گرفتن شبکه تولید و توزیع مواد غذایی در قالب زنجیره های تأمین بوده است.

بر این اساس، بانک کشاورزی طی حدود سه سال گذشته مبلغ ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به زنجیره تأمین مواد غذایی پرداخت کرده است که این رقم صرفا معادل تسهیلات نقدی پرداخت شده بوده و حمایت های مالی از طریق ابزارهای تعهدی را شامل نمی شود.

همچنین این بانک در سال جاری با اجرای کشاورزی قراردادی گامی بزرگ در جهت تأمین مالی زنجیره تأمین مواد غذایی با استفاده از ابزارهای تعهدی برداشت که نتایج مثبت آن از جمله سهولت در دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و نیز کنترل قیمت ها، در ماه های آتی نمایان خواهد شد.

بر اساس این گزارش، تسهیلات نقدی پرداختی طی کمتر از سه سال گذشته در بخش های زراعت، باغداری، مرغداری و دامداری، شیلات و آبزیان و همچنین صنایع وابسته و خدمات کشاورزی پرداخت شده و سه بخش صنایع وابسته، مرغداری و دامداری و زراعت به ترتیب با دریافت ۲۰۴، ۷۷ و ۷۰ هزار میلیارد تومان بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.

این گزارش می افزاید، از آغاز دولت سیزدهم، یک میلیون و ۸۶۴ هزار فقره تسهیلات نیز به زنجیره های تأمین مواد غذایی پرداخت شده است که از نظر تعداد بخش های مرغداری و دامداری، زراعت و صنایع وابسته به ترتیب با دریافت ۶۵۴ ، ۵۳۵ و ۴۲۱ هزار فقره به ترتیب بیشترین سهم را داشته اند.