تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 بهمن 1402 - 16:12
کد خبر : 15980

نرخ رشد نقدینگی درادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید/  کاهش ۶.۵ واحد درصدی نرخ رشد پایه پولی / رشد ۵.۲ درصدی خالص دارایی­ های خارجی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲

نرخ رشد نقدینگی درادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید/  کاهش ۶.۵ واحد درصدی نرخ رشد پایه پولی / رشد ۵.۲ درصدی خالص دارایی­ های خارجی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲

نرخ رشد نقدینگی درادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید/  کاهش ۶.۵ واحد درصدی نرخ رشد پایه پولی / رشد ۵.۲ درصدی خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲

نرخ رشد نقدینگی درادامه روند نزولی به ۲۵.۲ درصد رسید/  کاهش ۶.۵ واحد درصدی نرخ رشد پایه پولی / رشد ۵.۲ درصدی خالص دارایی­های خارجی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲

برچسب ها : ،