تاریخ انتشار : یکشنبه 8 بهمن 1402 - 22:45
کد خبر : 15925

چهل و ششمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و ششمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و شمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور امیر مسعود رزازان عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ، حمیدرضا مختاریان معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات، دکتر شاپور محمدی و دکتر شایان آرانی مشاوران مدیرعامل، روسای ادارات کل مدیریت ریسک ،حسابداری مالی ، توسعه سیستم ها ، اعضای کمیته ریسک و

چهل و شمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور امیر مسعود رزازان عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ، حمیدرضا مختاریان معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات، دکتر شاپور محمدی و دکتر شایان آرانی مشاوران مدیرعامل، روسای ادارات کل مدیریت ریسک ،حسابداری مالی ، توسعه سیستم ها ، اعضای کمیته ریسک و دیگر مسئولان برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت پیاده سازی سامانه های مورد نیاز بخش مالی و مدیریت ریسک مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تکمیل و عملیاتی سازی آن تاکید شد. 
در پایان  این نشست با عنایت به اینکه بررسی ریسک های ذاتی محصولات، فعالیت ها و خدمات جدید و همینطور اطمینان از وجود تمهیدات مناسب و مکفی برای مدیریت موثر این ریسک ها قبل از معرفی و ارائه آنها از اهم تکالیف بر عهده بانک ها و موسسات اعتباری بوده و در الزامات حاکمیت شرکتی نیز بر آن تاکید شده است، پیوست ریسک پیشنهادی اداره کل مدیریت ریسک در این خصوص نیز مورد بررسی قرار گرفت.