تاریخ انتشار : شنبه 23 دی 1402 - 12:15
کد خبر : 15503

برگزاری چهل و پنجمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

برگزاری چهل و پنجمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و پنجمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور دکتر صمد عزیز نژاد عضو هیات مدیره و ریاست کمیته ریسک، دکتر شاپور محمدی و دکتر شایان آرانی مشاوران مدیرعامل و اعضای کمیته ریسک و برخی از مدیران و کارشناسان اداره کل مدیریت ریسک برگزار شد.  به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک

چهل و پنجمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور دکتر صمد عزیز نژاد عضو هیات مدیره و ریاست کمیته ریسک، دکتر شاپور محمدی و دکتر شایان آرانی مشاوران مدیرعامل و اعضای کمیته ریسک و برخی از مدیران و کارشناسان اداره کل مدیریت ریسک برگزار شد.

 به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست ابتدا مدل سنجش ریسک شرکت های تابعه بانک از سوی اداره کل مدیریت ریسک ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیته بر تهیه چارچوب مدیریت ریسک شرکت های تابعه و ریل گذاری صحیح در این حوزه،بر استفاده از متدهای بروز به منظور سنجش ریسک منتج از شرکت های تابعه و وابسته و همچنین تشکیل کمیته ریسک در شرکت های تابعه تاکید کردند. 
در ادامه این نشست سامانه مدیریت ریسک های عملیاتی ارائه شد و اعضای کمیته ضمن بررسی بخش های مختلف این سامانه بر تامین پیش¬نیاز های عملیاتی سازی آن در کل کشور تاکید کردند. دکتر عزیز نژاد در این نشست با اشاره به ضرورت تهیه چارچوب مدیریت ریسک شرکت های تابعه بانک  گفت: در سنجش ریسک منتج از شرکت های تابعه و وابسته باید معیارهای دقیق،کارآمد و قابل اندازه گیری را در نظر گرفت. عضو هیات مدیره همچنین بر تسریع عملیاتی سازی سامانه مدیریت ریسک عملیاتی در کل بانک و ارتقاء فرهنگ ریسک در سازمان به عنوان یکی از مولفه های کلیدی در مدیریت اثربخش ریسک ها به خصوص مدیریت ریسک عملیاتی، تاکید کرد.