تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 دی 1402 - 1:16
کد خبر : 15288

چهل و چهارمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و چهارمین  جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و چهارمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران و بیستمین جلسه آن در سال ۱۴۰۲، با حضور صمد عزیز نژاد عضو هیات مدیره و ریاست کمیته ریسک و مسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک، دکتر شایان آرانی و دکتر شاپور محمدی مشاورین مدیرعامل و اعضا ی کمیته ریسک برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری

چهل و چهارمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران و بیستمین جلسه آن در سال ۱۴۰۲، با حضور صمد عزیز نژاد عضو هیات مدیره و ریاست کمیته ریسک و مسعود رزازان عضو هیات مدیره بانک، دکتر شایان آرانی و دکتر شاپور محمدی مشاورین مدیرعامل و اعضا ی کمیته ریسک برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه ضمن بررسی ماتریس ریسک کلی بانک و میزان سرمایه های لازم برای پوشش انواع ریسک های بانک ، چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی بانک ملی ایران که در راستای اجرای الزامات قانونی و بهره مندی از مزایای آن تهیه و تدوین شده بود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . همچنین به اصلاح ساختار مالی  و افزایش سرمایه بانک اشاره شد. 
 دکتر عزیز نژاد در این جلسه بر مدیریت صحیح و اثر بخش ریسک ها و مدیریت صحیح دارایی و بدهی بانک تاکید کرد.

چهل و چهارمین  جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و چهارمین  جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و چهارمین  جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران

چهل و چهارمین  جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران