تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 مرداد 1401 - 15:12
کد خبر : 1470

ابلاغ شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین در پست بانک ایران

ابلاغ شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین در پست بانک ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت یکسال، سقف قبولی برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید را برای پست بانک ایران، ١۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، اداره کل اعتبارات بانک با ارسال بخشنامه ۰۱/۷۹۲۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت یکسال، سقف قبولی برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید را برای پست بانک ایران، ١۵ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، اداره کل اعتبارات بانک با ارسال بخشنامه ۰۱/۷۹۲۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ بانک مرکزی ج.ا.ا، شیوه نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی در تامین مالی زنجیره تامین را به شعب بانک در سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، سقف ضمانت پست بانک ایران برای صدور اوراق گام ٣۵ هزار میلیارد ریال و سقف قبولی برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، ١۵ هزار میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۴۰۱ به مدت یکسال تعیین شده است. 
بر اساس این گزارش، این شیوه نامه پس از ابلاغ دستورالعمل گواهی اعتبار مولد در فروردین ماه سال جاری ارسال شده است.