روز: بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

  • تغییر تاکتیک با دلار ۴۷۰۰ تومانی

    در روزی که نوسان‌گیران ارزی در پی سقف جدیدی برای دلار بودند، بازارساز ارزی تاکتیک جدیدی را به کار برد.…

    متن کامل »