بانک و بیمهبیمه

دو انتصاب جدید در بیمه ایران

براساس دو حکم جداگانه از سوی مدیرعامل بیمه ایران، معاونان توسعه مدیریت و منابع و معاون برنامه‌ریزی و نواوری شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شدند.

به گزارش آرمان اقتصادی، با حکم پورکیانی، مدیرعامل بیمه ایران، محمد مهدی اعلایی معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت سهامی بیمه ایران شد.

اعلایی از کارکنان رسمی بیمه ایران و  دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه شهید بهشتی است.

در کارنامه اجرایی اعلایی مدیرکلی تعاون استان های مختلف، مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار و معاونت استانداری خراسان رضوی وجود دارد.

معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ایران هم تغییر کرد

همچنین، با حکمی از سوی مدیرعامل بیمه ایران، امیررضا نعمت اللهی، به عنوان معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ایران منصوب شد.

وی با دکتری حسابداری، بیش از ٢٠ سال در بیمه ایران سابقه فعالیت و مدیریت دارد. او پیش از این، ٢سال معاون اداری و مالی این شرکت بود.

منبع

اقتصاد.آنلاین

  کد خبر
12674
کلیدواژه‌ها
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط