ecodev.ir ecodev.ir ecodev.ir ecodev.ir
بورس تهران اطلاعیه مربوط به رویه اجرایی مواد ۳۸ و ۳۹ دستورالعمل پذیرش شرکت ها و فرایند تعلیق به همراه الزامات افشای اطلاعات را منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بورس تهران اطلاعیه مربوط به رویه اجرایی مواد ۳۸ و ۳۹ دستورالعمل پذیرش را منتشر و اعلام کرد در اجرای تبصره ۲ ماده …

نحوه فرایند تعلیق در بورس و الزامات افشای اطلاعات اعلام شد

بورس تهران اطلاعیه مربوط به رویه اجرایی مواد ۳۸ و ۳۹ دستورالعمل پذیرش شرکت ها و فرایند تعلیق به همراه الزامات افشای اطلاعات را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، بورس تهران اطلاعیه مربوط به رویه اجرایی مواد ۳۸ و ۳۹ دستورالعمل پذیرش را منتشر و اعلام کرد در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۹ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران، رویه مواد ۳۸ و ۳۹ دستورالعمل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران که در ۳ فصل، ۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۴/ ۰۹/ ۱۳۹۶ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید به این شرح در دسترس است:
پایگاه خبری آرمان اقتصادی asdasd نحوه فرایند تعلیق در بورس و الزامات افشای اطلاعات اعلام شد

منبع

SENA

Powered by themekiller.com