ecodev.ir ecodev.ir ecodev.ir ecodev.ir
  شاخص بازار بورس ١٧٥٠ واحد افت کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی ، تا این لحظه بیش از  ١ میلیارد و ٣٤٠ میلیون برگه سهم به ارزش بالغ بر ٣ هزار میلیارد ریال داد و ستد شد. در بازار هیجان زده امروز، حقیقی ها فروشنده و حقوقی ها مشغول جمع آوری سهم های …

افت شاخص بازار بورس تا ١٧٥٠ واحد

 

شاخص بازار بورس ١٧٥٠ واحد افت کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی ، تا این لحظه بیش از  ١ میلیارد و ٣٤٠ میلیون برگه سهم به ارزش بالغ بر ٣ هزار میلیارد ریال داد و ستد شد.

در بازار هیجان زده امروز، حقیقی ها فروشنده و حقوقی ها مشغول جمع آوری سهم های ارزنده در کف قیمتی هستند.

 

Powered by themekiller.com