بانک و بیمهبیمه

چگونه زنجیره بلوکی، عرضه را به تقاضا تبدیل می‌کند؟

زنجیره بلوکی تولید را براساس دستورهای خرید مشتریان، پاسخ گوتر و سفارشی تر کرده و در واقع زنجیره عرضه را به زنجیره تقاضا تبدیل می کند.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، مجله اینترنتی «کوین دسک» در گزارشی نوشت: زنجیره بلوکی فناوری فرداست و نه امروز. اما این بدین معنا نیست که از آن باید چشم پوشی کرد. در عوض، آینده ای که زنجیره بلوکی متعلق به آن است، بسیار سریع می رسد و ناکامی در راهبردسازی مناسب و لحاظ طیف وسیعی از امکانات برای برنامه ریزی، می تواند در نهایت برای بسیاری از کسب و کارها وخیم باشد.

این نشریه دیجیتالی آمریکایی در تحلیل خود نوشت: این مسئله به ویژه در مدیریت عرضه و تقاضا بسیار اهمیت دارد. حوزه ای که اقتصاد جهانی را بهم متصل می کند. چگونه تولید یک محصول قبل از آنکه به دست آخرین مصرف کننده برسد، به ترتیب از طریق ایجاد روندهای کسب و کارهای جداگانه به پیش می رود.

ترکیبی از فناوری های جدید-هوش مصنوعی، داده های بزرگ، ماشین یادگیری، اینترنت اشیاء، پول قابل حمل، هویت دیجیتالی و از همه مهم تر پرینت سه بعدی در وضعیتی قرار دارند که روندهای بنیادین را به شدت مختل می کنند. آنها تولید را برای دستورهای خرید مشتریان، پاسخ گوتر و سفارشی تر کرده اند- در واقع زنجیره عرضه را به زنجیره تقاضا تبدیل کرده اند. اما این پویایی تنها زمانی قابل شناسایی است که آنها نوعی الگوی واسطه گری مطمئن و غیرمتمرکز (مانند زنجیره بلوکی) اتخاذ کنند.

با ساخت پلتفرم صنعت بیمه بر اساس زیرساخت بلاک چین و ایجاد سیستم مدیریت قراردادهای هوشمند، به هر یک از متقاضیان فعالیت در این پلتفرم (بیمه گران و بیمه گذاران) اکانتی تعلق می گیرد. هر فرد در اکانت خود از یک کلید خصوصی بهره مند است که به وسیله آن تراکنش های خود را امضا می کند. در این سیستم هر بیمه گذار با وارد کردن آدرس (کد) بیمه گر و نوع بیمه مورد نظر خود و پرداخت حق بیمه، قرارداد مورد نظر را ثبت می کند. موضوع مورد اهمیت در این سیستم آن است که تمامی قراردادها، حوادث رخ داده و ادعاهای دریافتی وجوه، همگی در دفاتر بلاک چین ثبت می شود.

اعضای شبکه، صحت قراردادها را تایید یا رد می کنند. مزایای به کارگیری بلاک چین در صنعت بیمه عبارت از کاهش هزینه ای عملیاتی، کاهش هزینه ای رسیدگی، حذف خطاها، از میان بردن تقلب و…. است.

منبع

ایبِنا

  کد خبر
10253
کلیدواژه‌ها
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط