سایر حوزه هاكشاورزي و دامپروري

مصوبه جدید شورای اقتصاد برای عوارض صادرات پوست و وتبلوی گاوی

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، میزان عوارض پوست گاوی و وتبلوی گاوی با کاهش ٥ درصد عوارض صادراتی، به ترتیب ۴۰ و ۲۵ درصد قیمت پایه صادراتی تعدیل شده است.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی به نقل از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، شورای اقتصاد در جلسه هفته گذشته خود مصوب کرد: عوارض پوست گاوی و وتبلوی گاوی با کاهش ٥ درصد عوارض صادراتی  به ترتیب ۴۰ و ۲۵ درصد قیمت پایه صادراتی تعدیل شده است.

بر این اساس، وضع عوارض صادراتی پیه صنعتی که به پیشنهاد وزارت صمت مبنی بر وضع عوارض صادراتی پیشنهاد شده بود نیز، با مخالفت وزارت جهاد کشاورزی، بدون عوارض صادراتی مصوب شد.

منبع

مهر

  کد خبر
10279
کلیدواژه‌ها
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط