بانک و بیمه

رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد

رویداد دو روزه بیستمین سالگرد تاسیس انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین پنجشنبه ۷ دی ماه در سالن جباری دانشگاه صنعتی شریف به کارخود پایان داد.

در روز اول این رویداد میزگردی با حضور فارغ الحصیلان دانشکده برق عضو انجمن رسانا برگزار شد و در روز دوم، مراسم جشن بیستمین سال تاسیس رسانا با حضور تعدادی از فارغ التحصیلان این ۲۰ سال برگزار شد. در دومین روز از این رویداد، آقای فروغی مشاور مدیرعامل حصین نیز سخنرانی کوتاهی با حاضرین داشتند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به دومین روز از این رویداد.

آرمان اقتصادی رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد "class="alignnone size-full wp-image-87329" src="http://armaneghtesadi.ir/wp-content/uploads/2017/12/Hasrasa-5-Index-Way2pay-96-10-09.jpg" alt = "پایگاه خبری آرمان اقتصادی Hasrasa-5-Index-Way2pay-96-10-09 رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد " width="1000" height="667" /> آرمان اقتصادی رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد "class="alignnone size-full wp-image-87332" src="http://armaneghtesadi.ir/wp-content/uploads/2017/12/Hasrasa-3-Index-Way2pay-96-10-09.jpg" alt = "پایگاه خبری آرمان اقتصادی Hasrasa-3-Index-Way2pay-96-10-09 رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد " width="1000" height="667" />آرمان اقتصادی رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد "class="alignnone size-full wp-image-87334" src="http://armaneghtesadi.ir/wp-content/uploads/2017/12/Hasrasa-7-Index-Way2pay-96-10-09.jpg" alt = "پایگاه خبری آرمان اقتصادی Hasrasa-7-Index-Way2pay-96-10-09 رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد " width="1000" height="667" /> آرمان اقتصادی رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد "class="alignnone size-full wp-image-87331" src="http://armaneghtesadi.ir/wp-content/uploads/2017/12/Hasrasa-2-Index-Way2pay-96-10-09.jpg" alt = "پایگاه خبری آرمان اقتصادی Hasrasa-2-Index-Way2pay-96-10-09 رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد " width="1000" height="667" />آرمان اقتصادی رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد "class="alignnone size-full wp-image-87333" src="http://armaneghtesadi.ir/wp-content/uploads/2017/12/Hasrasa-4-Index-Way2pay-96-10-09.jpg" alt = "پایگاه خبری آرمان اقتصادی Hasrasa-4-Index-Way2pay-96-10-09 رویداد بیست سالگی انجمن علمی رسانا با حمایت گروه حصین برگزار شد " width="1000" height="667" />

منبع

راه پرداخت

  کد خبر
10255
کلیدواژه‌ها
نمایش بیشتر

اخبار مرتبط