تاریخ انتشار : شنبه 13 آبان 1402 - 22:34
کد خبر : 13612

برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

سومین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع بانک ملی ایران، در سال جاری با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور رئیس هیات مدیره بانک برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران‌، در این جلسه عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و محمدرضا محمودپناه عضو هیات عامل و

سومین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع بانک ملی ایران، در سال جاری با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور رئیس هیات مدیره بانک برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران‌، در این جلسه عباس شفیعی رئیس هیات مدیره و محمدرضا محمودپناه عضو هیات عامل و معاون بانکداری جامع بانک ضمن اشاره به اهمیت تحلیل و استفاده از داده‌های بانک، به ضرورت استفاده از این تحلیل ها در سنجش ارزش مشتریان، CRM و طراحی محصولات و خدمات اشاره کردند. 
همچنین محمد نجف زاده عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی و تحول بانک  خواستار پیگیری نتایج حاصل از پروژه بهبود تجربه مشتریان و تکرار این فرایند شد.
 در طول این نشست که روسا‌، معاونان و کارشناسان ادارات کل بانکداری تجاری‌، بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری‌، بانکداری خرد‌، سازمان و روش‌ها‌، روابط عمومی‌، عملیات بانکی و اطلاعات بانکی با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند‌، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد برخی از راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی آنها پرداختند.
وضعیت پیشبرد پروژه‌هایی چون مرکز تماس یکپارچه‌، اوراق تملی، بخشبندی تفصیلی مشتریان و ملی پیک توسط مدیران پروژه‌ها گزارش گردید.

برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری سومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی