تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1402 - 16:02
کد خبر : 13422

عملکرد موفق شعب بانک توسعه تعاون بوشهر در جذب منابع ارزان قیمت و صدور ضمانت نامه

عملکرد موفق شعب بانک توسعه تعاون بوشهر در جذب منابع ارزان قیمت و صدور ضمانت نامه

مدیرشعب بانک توسعه تعاون بوشهر در جلسه کمیته راهبردی مدیریت شعب استان با اشاره به عملکرد مطلوب و موفق شعب این بانک در جذب منابع ارزان قیمت و صدور ضمانت نامه های بانکی در بازه شش ماه اول سال جاری ، تمرکز شعب استان بر جذب منابع پایدار جدید با تأکید بر منابع ارزان قیمت

مدیرشعب بانک توسعه تعاون بوشهر در جلسه کمیته راهبردی مدیریت شعب استان با اشاره به عملکرد مطلوب و موفق شعب این بانک در جذب منابع ارزان قیمت و صدور ضمانت نامه های بانکی در بازه شش ماه اول سال جاری ، تمرکز شعب استان بر جذب منابع پایدار جدید با تأکید بر منابع ارزان قیمت را یکی از عوامل موفقیت شعب در ماه های باقی مانده دانست .