تاریخ انتشار : سه شنبه 25 مهر 1402 - 12:27
کد خبر : 13259

تأکید بر لزوم اجرای کامل قانون ارتقای نظام سلامت اداری در بانک توسعه تعاون

تأکید بر لزوم اجرای کامل قانون ارتقای نظام سلامت اداری در بانک توسعه تعاون

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در جلسه کمیته سلامت اداری که با حضور رؤسای شعب تابعه این استان برگزار گردید بر لزوم ارتقای نظام سلامت اداری و رعایت قوانین و مقررات در راستای دستیابی به اهداف سازمانی در بانک توسعه تعاون تاکید کرد .

مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان بوشهر در جلسه کمیته سلامت اداری که با حضور رؤسای شعب تابعه این استان برگزار گردید بر لزوم ارتقای نظام سلامت اداری و رعایت قوانین و مقررات در راستای دستیابی به اهداف سازمانی در بانک توسعه تعاون تاکید کرد .