تاریخ انتشار : چهارشنبه 19 مهر 1402 - 1:14
کد خبر : 13114

به‌پخش ۴۵ درصد از سهام شرکت آروین‌ملل زرین را از طریق مزایده عمومی واگذار می‌کند

به‌پخش ۴۵ درصد از سهام شرکت آروین‌ملل زرین را از طریق مزایده عمومی واگذار می‌کند

شرکت به‌پخش (سهامی عام) با انتشار آگهی اعلام کرده است که ۴۵ درصد (تعداد۴.۵۰۰.۰۰۰) از سهام شرکت آروین‌ملل زرین (سهامی خاص) را اصالاتا و وکالتا به صورت یکجا و نقد از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد کرد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در آگهی منتشر شده شرکت به‌پخش، شرایط این

شرکت به‌پخش (سهامی عام) با انتشار آگهی اعلام کرده است که ۴۵ درصد (تعداد۴.۵۰۰.۰۰۰) از سهام شرکت آروین‌ملل زرین (سهامی خاص) را اصالاتا و وکالتا به صورت یکجا و نقد از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد کرد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، در آگهی منتشر شده شرکت به‌پخش، شرایط این مزایده عمومی را به شماره ثبت ۱۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ با موضوع فعالیت خرید، بسته‌بندی، تولید، توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز، اعلام کرده است. 
بر اساس این اطلاعیه، روش واگذاری سهام آروین‌ملل زرین به صورت مزایده و ارزش اسمی سهام شرکت به ازای هر سهم مبلغ ۱.۰۰۰ میلیون ریال و قیمت هر سهم ۱۴۰.۷۳۶ میلیون ریال تعیین شده است. 
همچنین قیمت پایه نقدی بلوک سهام عرضه شده ۶۳۳.۳۱۲ میلیون ریال و سپرده نقدی شرکت در مزایده مذکور معادل ۵درصد قیمت پایه مورد مزایده اعلام شده است.
شرایط مزایده فوق به شرح زیر است:
عرضه سهام به صورت یکجا و نقد انجام می‌گیرد.
قیمت مندرج در آگهی مزایده، قیمت پایه فروش سهام می‌باشد و به قیمت‌های پیشنهادی کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای معامله مبنای تعیین ثمن معامله قرار خواهد گرفت.
متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیش‌تر و خرید اسناد مزایده با ارایه فیش بانکی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال به شماره حساب ۰۱۰۱۶۳۳۲۹۸۰۰۹ بانک صادرات استاد معین نزد شعبه استاد معین به نام شرکت به‌پخش (سهامی عام)می‌توانند از تاریخ درج آگهی لغایت روز پنجشنبه مورخ ۲۰ / ۰۷ / ۱۴۰۲ بجز ایام تعطیل از ساعت ۸ تا ۱۴ به آدرس ذیل مراجعه کنند.
سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده باید به صورت فیش واریزی نقدی با ضمانتنامه بانکی شرکت در مزایده به انضمام سایر مدارک لازم جهت شرکت در مزایده که به صورت روشن و مشخص نوشته شده است در پاکت دربسته (الف، ب و ج) حداکثر تا ساعت ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۲۰ / ۰۷ / ۱۴۰۲ به نشانی تهران، خیابان آزادی، بلوار استاد معین، پلاک ۱۷۲، طبقه دوم، دفتر معاونت مالی اقتصادی تسلیم و رسید دریافت شود.
-به درخواست‌هایی که بعد از مهلت مقرر فوق‌الذکر، دریافت شود، همچنین درخواست‌های بدون سپرده شرکت در مزایده یا درخواست‌های مشروط، ناقص و بدون امضا و مهر متقاضی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
پاکات شرکت در مزایده فوق راس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۲۲ / ۰۷ / ۱۴۰۲ در محل شرکت به‌پخش (سهامی عام) به نشانی فوق، مفتوح و نتایج آن به صورت کتبی ظرف مدت حداکثر ۱۴ روز کاری به برنده مزایده اعلام خواهد شد.
متقاضیان با شرکت در مزایده به صورت ضمنی اعلام می‌کنند که تمامی تعهدات، بدهی‌ها و آخرین وضعیت مالی، اقتصادی و حقوقی شرکت مورد مزایده را قبول دارند و تبعات و تعهدات ناشی از سهام خریداری شده را به صورت کامل می‌پذیرند و حق هیچگونه اعتراض را در این خصوص ندارند. همچنین هرگونه ادعای احتمالی در زمان حال و آتی از خود را سلب و اسقاط کرده‌اند.
مطالبات شرکت به‌پخش از شرکت آروین‌ملل زرین نیز در زمان معامله از خریدار دریافت خواهد شد و هزینه‌های مزایده شامل کارشناسی و آگهی بر عهده برنده مزایده است.