تاریخ انتشار : دوشنبه 17 مهر 1402 - 11:56
کد خبر : 13027

رییس دفتر رییس جمهور: پست بانک ایران در اربعین از تمام ظرفیت هایش به بهترین نحو استفاده کرد۱ دکتر اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهور گفت: پست بانک ایران در مراسم اربعین از ابتدا تا پایان برای زوار سیدالشهدا خالصانه ورود کرد و کسب رتبه دوم فروش ارز اربعین بین بانک های منتخب کشور حق این بانک بود. ۱۴۰۲-۰۷-۱۰

رییس دفتر رییس جمهور: پست بانک ایران در اربعین از تمام ظرفیت هایش به بهترین نحو استفاده کرد۱ 
		   		دکتر اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهور گفت: پست بانک ایران در مراسم اربعین از ابتدا تا پایان برای زوار سیدالشهدا خالصانه ورود کرد و کسب رتبه دوم فروش ارز اربعین بین بانک های منتخب کشور حق این بانک بود.
		    
		 
    
       ۱۴۰۲-۰۷-۱۰

رییس دفتر رییس جمهور: پست بانک ایران در اربعین از تمام ظرفیت هایش به بهترین نحو استفاده کرد۱ دکتر اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهور گفت: پست بانک ایران در مراسم اربعین از ابتدا تا پایان برای زوار سیدالشهدا خالصانه ورود کرد و کسب رتبه دوم فروش ارز اربعین بین بانک های منتخب کشور حق این

رییس دفتر رییس جمهور: پست بانک ایران در اربعین از تمام ظرفیت هایش به بهترین نحو استفاده کرد۱
دکتر اسماعیلی رییس دفتر رییس جمهور گفت: پست بانک ایران در مراسم اربعین از ابتدا تا پایان برای زوار سیدالشهدا خالصانه ورود کرد و کسب رتبه دوم فروش ارز اربعین بین بانک های منتخب کشور حق این بانک بود.

۱۴۰۲-۰۷-۱۰