تاریخ انتشار : پنجشنبه 2 شهریور 1402 - 15:20
کد خبر : 12141

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

دومین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع در سال جاری با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور محمد رضا محموپناه معاون بانکداری جامع برگزار شد. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران‌، در این جلسه محمدرضا محمودپناه ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح داده های مشتریان، خواستار همکاری شبکه شعب و

دومین جلسه کمیته مضمون استراتژیک بانکداری جامع در سال جاری با هدف پایش راهکارهای ذیل مضمون یادشده با حضور محمد رضا محموپناه معاون بانکداری جامع برگزار شد.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران‌، در این جلسه محمدرضا محمودپناه ضمن تاکید بر اهمیت اصلاح داده های مشتریان، خواستار همکاری شبکه شعب و واحدهای ستادی در این امر شد.
 در طول این نشست که روسا‌، معاونان و کارشناسان ادارات کل بانکداری تجاری‌، بانکداری شرکتی و سرمایه‌گذاری‌، بانکداری خرد‌، سازمان و روش‌ها‌، روابط عمومی‌، عملیات بانکی و اطلاعات بانکی با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند‌، مدیران پروژه‌ها به ارائه وضعیت پیشبرد برخی از راهکارها و تشریح چالش‌های اجرایی آنها پرداختند.وضعیت پیشبرد پروژه‌هایی چون مرکز تماس یکپارچه‌، سامانه CRM و ملی پیک توسط مدیران پروژه‌ها گزارش گردید. همچنین دستاوردهای نهایی پروژه‌های اعتباربخشی به داده های مشتریان و بخشبندی کلان مشتریان طرح و بررسی شد.

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری

برگزاری دومین جلسه کمیته مضمون بانکداری جامع در سال جاری