تاریخ انتشار : شنبه 21 مرداد 1402 - 15:36
کد خبر : 11843

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با شادا: دولت سیزدهم تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق مالی دولت قبل را تسویه کند

یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با شادا: دولت سیزدهم تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق مالی دولت قبل را تسویه کند

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم همچنان تا ۱۵ درصد بودجه، امکان انتشار اوراق دارد، گفت: این دولت تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق مالی دولت قبل را تسویه کند. به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران  به نقل از «حمید بهزادی»، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم همچنان تا ۱۵ درصد بودجه، امکان انتشار اوراق دارد، گفت: این دولت تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق مالی دولت قبل را تسویه کند.

به گزارش آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران  به نقل از «حمید بهزادی»، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با شادا در خصوص روند انضباط مالی دولت در انتشار اوراق مالی در دوسال گذشته، افزود: انتشار اوراق مالی یکی از روش های تامین مالی برای دولت هاست و حتی اگر میزان انتشار آن زیاد باشد کار نادرستی نیست.
دولت ها به دلیل ناترازی دچار بدهی می‌شوند که بخشی از این بدهی را با انتشار اوراق مالی تامین می کنند، هرچند به خوبی مالیات نیست اما شفاف و قابل کنترل و فاقد آثار تورمی است.وی بیان کرد: اگر دولتی اوراق مالی کم یا زیاد منتشر کند، بد نیست، اما اینکه دولت هر جایی با کمبود و کسری مالی مواجه شود اوراق را بدون ضابطه منتشر و بانک ها را مجبور به خرید آن کند، نادرست است.بهزادی اظهار کرد: دولت گذشته به دلیل کمبود درآمدهای مالیاتی و نفتی و نیز هزینه‌های بالا مجبور به انتشار اوراق مالی شد، به عنوان مثال، به دلیل افزایش حقوق دستمزدها در بخش درمان مجبور به انتشار اوراق و فروش آن شد که این مساله بی‌ضابطه بود.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انتشار اوراق مالی در دولت گذشته سبب شد تا دولت سیزدهم، اصل و فرع این اوراق را تسویه کند که این موضوع، بار مالی قابل توجهی روی دوش دولت گذاشت.به گفته بهزادی، دولت سیزدهم از ابتدای تشکیل تا سال ۱۴۰۴ باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و فرعی اوراق منتشر شده دولت قبل بازگرداند.وی گفت: البته دولت سیزدهم نیز چنین اوراقی منتشر کرده که به نسبت GDP و بودجه عمومی، کمتر و به صورت ضابطه مند است. مثلا در بودجه جدید ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر می کند که اصل و فرع آن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی به نسبت سود و اصل آن بار سنگینی نیست.این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: دولت سیزدهم تا ۱۵ درصد بودجه نیز می تواند اوراق منتشر کند که این بار مالی برای دولت ندارد و پیشنهاد می شود دولت خود را در مضیقه قرار ندهد و این میزان اوراق منتشر کند.بهزادی افزود: هنوز درآمدهای مالیاتی ما گسترش پیدا نکرده و به دلیل رکود نمی توانیم پایه های مالیاتی جدید ایجاد کرده و روی این بخش فشار وارد کنیم، همچنین هرچند منابع نفتی نیز افزایش یافته اما هزینه ها نیز زیاد شده است.وی متذکر شد: اینکه ادعا می شود، دولت سیزدهم بی ضابطه اوراق منتشر کرده اظهار نظر عوامانه و بدون مطالعه است، چرا که باید این مساله را به نسبت بودجه عمومی، نقدینگی و GDP در نظر گرفت و این گونه اظهار نظرها باید بر اساس اسناد و مدارک باشد.