تاریخ انتشار : یکشنبه 15 مرداد 1402 - 9:47
کد خبر : 11642

برگزاری نهمین جلسه کمیته ریسک

برگزاری نهمین جلسه کمیته ریسک

نهمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران ، صمد عزیزنژاد عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته، در نهمین جلسه کمیته ریسک در سال جاری ،ضمن اهدای احکام اعضای کمیته های فرعی ریسک عملیاتی،

نهمین جلسه کمیته ریسک بانک ملی ایران با حضور صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران ، صمد عزیزنژاد عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته، در نهمین جلسه کمیته ریسک در سال جاری ،ضمن اهدای احکام اعضای کمیته های فرعی ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و نقدینگی خاطر نشان کرد: با توجه به الزام قانونگذار به تشکیل کمیته های تخصصی، با نظر هیات مدیره کمیته ریسک تشکیل شد؛ همچنین برخی از کمیته های فرعی از جمله کمیته های ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی نیز به عنوان بازوی تخصصی و مشورتی این کمیته در حوزه مربوطه، دایر شد.
عزیزنژاد در ادامه جلسه وظایف کمیته های فرعی را برای اعضا تببین کرد  و از آنان خواست تا از این پس خروجی کمیته های فرعی ریسک را از طریق این کمیته، جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه کنند. شایان ذکر است  ترکیب اعضای کمیته های فرعی در قالب ناظر، رئیس کمیته، مشاوران و اعضا کمیته، با ملحوظ نظر قرار دادن عواملی نظیر لزوم حفظ استقلال، نحوه پاسخگویی و چگونگی اجرایی شدن مصوبات کمیته های فرعی پس از بررسی در جلسات کمیته ریسک تعیین و به تصویب هیأت مدیره رسیده است. گفتنی است کمیته های فرعی نیز موظف شدند با هدف تبدیل بانک ملی ایران به یک بانک ریسک محور، جهت اثربخش بودن و ایجاد هم افزایی با بخش های مختلف صف و ستاد بانک تعامل لازم را با مردم و مشتریان برقرار کنند.

برگزاری نهمین جلسه کمیته ریسک

برگزاری نهمین جلسه کمیته ریسک

برگزاری نهمین جلسه کمیته ریسک

برگزاری نهمین جلسه کمیته ریسک

برگزاری نهمین جلسه کمیته ریسک

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی