تاریخ انتشار : شنبه 14 مرداد 1402 - 15:10
کد خبر : 11627

طرح «مروارید» بانک ملی ایران؛ دریافت تسهیلات با سود و اقساط انتخابی

طرح «مروارید» بانک ملی ایران؛ دریافت تسهیلات با سود و اقساط انتخابی

با طرح «مروارید» بانک ملی ایران، پس از انتخاب مدت زمان بازپرداخت و نرخ سود بر اساس شرایط خود، تسهیلات دریافت کنید. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، این طرح در راستای کمک به اقتصاد خانوار و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن در نظر گرفته شده و مشتریان

با طرح «مروارید» بانک ملی ایران، پس از انتخاب مدت زمان بازپرداخت و نرخ سود بر اساس شرایط خود، تسهیلات دریافت کنید.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، این طرح در راستای کمک به اقتصاد خانوار و تأمین منابع مالی مورد نیاز آن در نظر گرفته شده و مشتریان می توانند در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی پس از گذشت حداقل ۶ ماه از سپرده گذاری نزد این بانک، از تسهیلات بهره مند شوند.
قابل تغییر بودن دوره ماندگاری، مدت بازپرداخت و نرخ سود از مزایای این طرح نسبت به دیگر طرح های تسهیلاتی است که مطابق خواست مشتری محاسبه می شوند.سقف تسهیلات در طرح «مروارید»، پنج میلیارد ریال، با نرخ سود ۱۷، ۲۰ و ۲۳ درصد و در قالب عقد مرابحه است.به ازای هر ۱۰ میلیون ریال در هر یک ماه، یک امتیاز به مشتری تعلق می گیرد.جامعه هدف افتتاح کننده حساب اشخاص حقیقی و حقوقی و جامعه هدف دریافت کننده تسهیلات تمامی اشخاص حقیقی خواهند بود. بدین ترتیب اشخاص حقوقی (سازمان ها و شرکت ها) هم می توانند نسبت به افتتاح حساب ویژه طرح اقدام کرده و در ازای امتیاز حاصله، کارکنان خود را برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی کنند.انتقال امتیاز اخذ تسهیلات موضوع این دستورالعمل برای مشتریان پس از گذشت حداقل ۶ ماه از افتتاح حساب، امکان پذیر بوده و محدودیتی در پذیرش امتیاز از دیگران نیز وجود ندارد.همچنین مشتریانی که پیش تر از تسهیلات مختلف بانک استفاده کرده اند، محدودیتی درخصوص سپرده گذاری و استفاده از تسهیلات طرح مروارید ندارند.لازم به ذکر است، بازپرداخت تسهیلات موضوع طرح، به صورت اقساطی و با اقساط ماهانه، مساوی و متوالی است.متقاضیان می توانند برای دریافت این تسهیلات به شعب بانک ملی ایران مراجعه کنند.