تاریخ انتشار : شنبه 20 خرداد 1402 - 15:32
کد خبر : 10370

سفارشی سازی خدمات بانکی برای مشتریان بانک کارآفرین

سفارشی سازی خدمات بانکی برای مشتریان بانک کارآفرین

معاون مدیرعامل در امور بانکی با اشاره نرخ های سود در شبکه بانکی کشور گفت:ما بعنوان بانک کارآفرین هیج وقت وارد بازی نرخ نمی شویم و برای نگهداشت مشتریان خود، به راهکارهای حرفه ای جدید می اندیشیم و سعی می کنیم با ارائه خدمات متنوع و سفارشی سازی شده مشتریان خودمان را راضی نگه داریم.

معاون مدیرعامل در امور بانکی با اشاره نرخ های سود در شبکه بانکی کشور گفت:ما بعنوان بانک کارآفرین هیج وقت وارد بازی نرخ نمی شویم و برای نگهداشت مشتریان خود، به راهکارهای حرفه ای جدید می اندیشیم و سعی می کنیم با ارائه خدمات متنوع و سفارشی سازی شده مشتریان خودمان را راضی نگه داریم.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک کارآفرین، سهراب صادقی معاون مدیرعامل در امور بانکی در گردهمایی مدیران روسای شعب بانک کارآفرین گفت: بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، خدماتی و مالی ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشور و سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دنبال کسب منفعت برای کلیه ذی نفعان خود هستند لذا بدیهی است که لازمه دستیابی به این اهداف داشتن توانایی تجهیز و تخصیص بهینه منابع است.

صادقی در گردهمایی

وی ادامه داد:امروز در صنعت بانکداری نوین عوامل متعددی بر روند تجهیز منابع تاثیر دارد، شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع بسیار اهمیت دارد که بسیاری از این موارد در کارگروه هایی که در گردهمایی مدیران و روسای شعب بانک کارآفرین برگزار شد ،مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
سهراب صادقی افزود: امروزه شرایط و موقعیت بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و گاهاً ممکن است عوامل تاثیر گذار بر تجهیز منابع برای هر بانک و یا هر شعبه از یک بانک متفاوت باشد. لذا یکی از ابزارهای اصلی در جهت دستیابی به اهداف و برنامه ها، توجه به اصول مدیریت منابع انسانی است، چرا که توانمندی و دانش نیروی انسانی مهمترین عامل در راه رسیدن به برنامه ها و اهداف بانک است.
معاون مدیرعامل در امور بانکی با اشاره به لزوم افزایش دانش همه همکاران بانکی، تاکید کرد: زمانی که از دانش روز همکاران صحبت می شود نباید نوک پیکان صرفاً به سمت روسای شعبه نشانه گرفته شود، بلکه همه همکاران چه در شعبه و ستاد باید با دانش روز بانکی همراه شوند تا ضمن رشد و ارتقا به سمت های بالا در جلسات بازاریابی با مشتریان عملکرد مناسبی بعنوان مشاور بانکی و مالی داشته باشند.

صادقی در گردهمایی

صادقی با اشاره به خوشنام بودن بانک کارآفرین در صنعت بانکی کشور افزود: امروز اگر خوشنام هستیم به خاطر حرکت در راستای سیاست های تدوین شده توسط بانک مرکزی، نیروی انسانی توانمند و مسئولیت پذیر است.ما بعنوان بانک کارآفرین هیج وقت وارد بازی نرخ نمی شویم و برای نگهداشت مشتریان خود، به راهکارهای حرفه ای جدید می اندیشیم و سعی می کنیم با ارائه خدمات متنوع و سفارشی سازی شده مشتریان خودمان را راضی نگه داریم.
معاون مدیرعامل در امور بانکی به برنامه های معاونت و مدیریت های تحت امر خود، به ویژه شعب بانک اشاره و بر ارکان اصلی بازاریابی از جمله حفظ و ارتقای سطح تعاملات با مشتریان بالفعل، احیای مشتریان کم کارکرد و جذب مشتریان بالقوه جدید از طریق ایجاد و خلق ارزش(ارائه پرتفویی از خدمات و محصولات)تاکید کرد.
وی همچنین برنامه ریزی جهت تحقق شاخص های برنامه عملیاتی و پایش روزانه آن توسط روسای شعب و مناطق، تشکیل جلسات مستمر هفتگی کمیته های پایش را مورد تاکید قرار داد و گفت: به منظور جلوگیری و کاهش مطالبات غیره جاری، باید از طریق رعایت بهداشت اعتباری، رعایت میانگین معدل موجودی حساب و تحکیم وثایق وفق خط مشی اعتباری در تنظیم پیشنهاد های اعتباری اقدام کنیم.