تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 خرداد 1402 - 11:17
کد خبر : 10285

اعلام نحوه واگذاری اموال تملیکی مسکونی توسط بانک ملی ایران

اعلام نحوه واگذاری اموال تملیکی مسکونی توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران نحوه واگذاری اموال تملیکی مسکونی را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس بخشنامه اصلاحیه دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، استرداد ملک مسکونی که در ازای اعطا‏ یا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملیک شده باشد، به

بانک ملی ایران نحوه واگذاری اموال تملیکی مسکونی را بر اساس بخشنامه بانک مرکزی اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی از روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس بخشنامه اصلاحیه دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری، استرداد ملک مسکونی که در ازای اعطا‏ یا ایجاد تسهیلات و تعهدات تملیک شده باشد، به مالکان قبلی آن‌ها و بدون برگزاری مزایده در قالب اقاله امکان پذیر خواهد بود.
حداکثر ارزش روز ملک مسکونی معادل یکصد میلیارد ریال، نداشتن ملک مسکونی دیگر توسط مالک قبلی در زمان ارائه‌ درخواست و عدم اعلام برنده مزایده در صورت قرارگیری ملک مسکونی در فرآیند تشریفات مزایده از مهم ترین شرایط این واگذاری است.همچنین ‏مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده باید تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل، سود تسهیلات تأدیه‌ نشده‌ و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار را تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی نقداً و دفعتاً پرداخت کند.لازم به ذکر است، در صورتی که بانک ملک مسکونی را با پرداخت مابه‌التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت ملک مذکور تملک کرده باشد، مالک قبلی موظف است ارزش روز آن سهم از ملک مسکونی که معادل ریالی آن را دریافت کرده، پرداخت کند.

دریافت شماره شبا بولتن اخبار بانک کامل ترین اخبار بیمه کامل ترین اخبار بیمه اخبار وام و تسهیلات

پیشنهادی