تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 خرداد 1402 - 10:05
کد خبر : 10278

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران، ساعت کاری واحد های بانک از ۱۶خرداد ماه تا ۱۵ شهریور ماه را اعلام کرد

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران، ساعت کاری واحد های بانک از ۱۶خرداد ماه تا ۱۵ شهریور ماه را اعلام کرد

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران  با ابلاغ بخشنامه ۰۲/۵۱/ب مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت کاری واحد های بانک از ۱۶خردادماه تا ۱۵ شهریور ماه سالجاری در تهران را به شرح جدول  ذیل اعلام کرد. بر اساس این گزارش، ساعت کار ابلاغی از سوی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان‌ها که بر اساس بخشنامه های ابلاغی از سوی

معاونت سازمان و برنامه ریزی پست بانک ایران  با ابلاغ بخشنامه ۰۲/۵۱/ب مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۳ ساعت کاری واحد های بانک از ۱۶خردادماه تا ۱۵ شهریور ماه سالجاری در تهران را به شرح جدول  ذیل اعلام کرد.
 بر اساس این گزارش، ساعت کار ابلاغی از سوی کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان‌ها که بر اساس بخشنامه های ابلاغی از سوی استانداری‌ها صادر می شود باید مبنای ساعت کاری واحد های تحت سرپرستی استانها قرار گیرد و با ارسال مستندات به اداره کل سرمایه انسانی و رفاه و اداره امنیت و زیر ساخت اعلام شود.